Annulatievoorwaarden

Indien je niet kan deelnemen aan een activiteit (workshop, natural beauty shoot of ander event) waar je al voor ingeschreven was, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Zo kunnen we aan iemand anders nog een kans geven om in te schrijven. Annulatie kan enkel schriftelijk via e-mail (info@druantia.be).

Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit is annulatie kosteloos.

  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de 2 weken voor de startdatum van de activiteit blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.
  • Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt binnen de week voor de startdatum van de activiteit blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Bij een activiteit waarbij ook een digitaal luik is inbegrepen, kan je niet meer annuleren zodra je toegang hebt gekregen tot het online gedeelte.

Indien je verhinderd bent deel te nemen kan je je, in plaats van te annuleren, wel kosteloos laten vervangen door een vriend(in), familie, collega of kennis. Meld dit via e-mail ten laatste 12 uur vóór de start van de activiteit (zoniet zal het volledige bedrag verschuldigd blijven).

Indien een activiteit niet kan doorgaan door te weinig deelnemers wordt binnen 1 week na de initiële startdatum het inschrijvingsgeld automatisch teruggestort. Indien een activiteit niet kan doorgaan door beperkende covid19-maatregelen, andere omstandigheden of door overmacht zal getracht worden de activiteit te verplaatsen naar een andere datum.

Bij betwistingen zal Druantia een bindende beslissing nemen.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van de annulatievoorwaarden gesloten worden. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze voorwaarden voortkomen.