Top

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Druantia verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan je vragen en voor het beheer van de website (afhandeling van je bestelling, nieuwsbrief, klantenkaart). Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Druantia erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via email aan te vragen.

Verantwoordelijke van de klantenlijst: Iris Van Dessel – Berlarij 98 bus 1 – 2500 Lier (België) – info @ druantia.be – +32 (0) 480 4777

Druantia maakt geen gebruik van je gegevens of deelt je gegevens niet voor retargeting (gerichte advertenties Facebook of Google), en maakt ook geen gebruik van remarketing (een email sturen als je je winkelkarretje nog niet hebt voltooid).

Verwerking van gegevens door derden

Online betalingen worden afgehandeld door onze Payment Service Provider Mollie. Hun privacy verklaring in zake betalingsgegevens kan je hier inkijken.

Druantia maakt gebruik van Google Analytics cookies voor analytische doeleinden met geen of geringe gevolg voor de privacy van de websitegebruiker. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google volgens de Europese Richtlijn 95/46/EG. We delen géén gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google-diensten waarvoor je gegevens zouden nodig zijn, zoals bijvoorbeeld gerichte advertenties. Het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd (anoniem gemaakt).

Om de verzamelde beoordelingen van Trusted Shops op de website te kunnen weergeven, is de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH. Bij het plaatsen van een bestelling, slaat de webserver automatisch een server-logfile op waarin je IP-adres, de datum en tijd, de bestellingsgegevens (zonder betalingsgegevens) en de naam van de internetprovider (toegangsgegevens) worden gedocumenteerd. De toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na je laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. De verkregen bestellingsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de beoordelingen. Daarna worden de gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en definitief gewist.