Top

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Druantia verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan je vragen en voor het beheer van de website (afhandeling van je bestelling, nieuwsbrief, klantenkaart). Je gegevens met betrekking tot je aankoophistoriek worden 5 jaar bewaard. Druantia erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via email aan te vragen.

Verantwoordelijke van de klantenlijst van Druantia: Iris Van Dessel – Berlarij 98 bus 1 – 2500 Lier (België) – info@druantia.be – +32 (0) 480 4777

Online betalingen worden afgehandeld door onze Payment Service Provider Mollie. Hun privacy verklaring in zake betalingsgegevens kan je hier inkijken.

Druantia maakt gebruik van Google Analytics cookies voor analytische doeleinden met geen of geringe gevolg voor de privacy van de websitegebruiker. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google volgens de Europese Richtlijn 95/46/EG. We delen géén gegevens met Google. We maken geen gebruik van andere Google-diensten waarvoor je gegevens zouden nodig zijn, zoals bijvoorbeeld gerichte advertenties (remarketing). Het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd (anoniem gemaakt). Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, delen of verkopen aan derden.