Top

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Druantia verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan je vragen en voor het beheer van de website (afhandeling van je bestelling, nieuwsbrief, klantenkaart). Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven of verkopen aan derden.

Je gegevens worden 24 maanden bewaard. Druantia erkent je rechten onder de General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment en zonder reden, opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Het volstaat om dit via email aan te vragen.

Verantwoordelijke van de klantenlijst van Druantia: Iris Van Dessel – Berlarij 98 bus 1 – 2500 Lier (België) – info@druantia.be – +32 (0) 480 4777